ความเชื่อมั่นอสังหาฯ กทม.-ปริมณฑล ลดลง 9 ไตรมาส

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ณ ไตรมาส 2/64 มีค่าดัชนีเท่ากับ 46.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/64

แต่ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 เป็นระยะเวลาติดต่อกันมาถึง 9 ไตรมาส

ขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลัง 2564 ยังคงลดลง ทั้งบริษัท listed และ nonlisted โดยเฉพาะบริษัทกลุ่ม nonlisted มีความเชื่อลดลงอย่างมากในเรื่องยอดขาย ผลประกอบการ การลงทุน และการเปิดโครงการใหม่/เฟสใหม่

ทั้งนี้ ค่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส 2/62 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการบังคับใช้มาตรการ LTV ต่อมาปี 2563 มีสถานการณ์โควิดทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวทั้งในด้านดีมานด์และซัพพลาย

โดยการแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถควบคุมได้จนมาถึงไตรมาส 2/64 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้มีการฟื้นตัวช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ listed companies ไตรมาส 2/64 มีค่าดัชนีเท่ากับ 51.1 สูงกว่าค่ากลางที่ 50 และสูงกว่าไตรมาส 1/64 ที่ 49.4

แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในภาวะปัจจุบัน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย การลงทุนใหม่ ๆ และการเปิดตัวโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรเพื่อทดแทนอาคารชุดที่เปิดตัวลดลง

ขณะที่ผู้ประกอบการ nonlisted companies มีค่าดัชนีความเชื่อมั่น 39.3 ลดลงจากไตรมาส 1/64 ที่มีค่าดัชนี 41.7 ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แสดงให้เห็นว่าไม่มีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในภาวะปัจจุบันในทุก ๆ ปัจจัย

สำหรับแนวโน้ม 6 เดือนหน้า พบว่าภาพรวมค่าดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 50.5 ลดลงอย่างชัดเจนจากไตรมาส 1/64 ซึ่งอยู่ที่ 58.8 แม้ว่าค่าดัชนียังสูงกว่าค่ากลางที่ 50.0 แต่มีการลดลงอย่างมากในทุกปัจจัย

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในเชิงบวกเล็กน้อย อาจเป็นเหตุผลจากการที่รัฐบาลได้ประกาศแผน 120 วันเปิดประเทศหรือภายในเดือนตุลาคม 2564

แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องสถานการณ์โควิดที่ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในปัจจุบัน

Compare listings

เปรียบเทียบ